• پروژه کارخانه سیمان گیلان

 • پروژه برج های دو قلوی ۴۱ طبقه قصر آسمان

 • پروژه احداث مخازن ۵۰۰۰ تنی روغن

 • پروژه ساختمان مرکزی پست بانک؛ اجرای عملیات حفاری و خاکبرداری در راستای پایدارسازی گود به روش نیلینگ و انکراژ

 • برج های دوقلوی تجاری-اداری CFT

 • مطالعات ژئوتکنیک مجتمع های مسکونی-تجاری-اداری صیاد شیرازی

 • نیروگاه زباله سوز شهر ساری

 • برج های سفید بابلسر

 • بهسازی و روکش آسفالت محور اهواز- اندیمشک قطعه دوم

 • مقاوم سازی مدارس استان تهران

 • تقاطع غیر همسطح ستاری – آبشناسان

 • پل چهارم بابلسر

 • بهسازی تحکیم بستر فونداسیون هتل نرگس مازندران

 • مطالعات ژئوتکنیک برج های دوقلوی تجاری-اداری فرحزادی

 • احداث باند دوم محور ماهشهر – هندیجان

 • مطالعات بهسازی بستر سایت مخازن نفتی بندر امیرآباد