برخی از پروژه های انجام شده دربخش ســــازه، معماری و مقاوم­ سازي
رديف عــنوان پروژه كــارفرما محل پروژه نوع خدمات ارائه شده
فاز I فاز II فاز III نظارت عاليه
۱ پروژه سیکا – نمک آبرود والفجر مازندران نمک آبرود ×
۲ طراحی مخازن نفتی بندر انزلی شرکت طلوع سپید باران گیلان – بندر انزلی ×
۳ مسکن مهر جوانان شرکت تعاونی مهر جوانان مازندران – بابلسر و محمودآباد ×
۴ سرريزسدشياده بابل شركت سهامي آب منطقه اي مازندران وگلستان مازندران- بابل × ×
۵ آپارتمانهاي آسيب ديده در اثر زلزله ستاد مركزي زلزله ۶۹ گيلان و زنجان گيلان – رشت × ×
۶ پروژه ۵۴ واحدي مسكوني- بنياد مسكن انقلاب اسلامي بنيادمسكن استان مازندران مازندران- بابل × ×
۷ سد لاستيكي آميچ كلا شركت سهامي آب منطقه اي مازندران وگلستان- مهندسين مشاور خزرآب مازندران- بابلسر × ×
۸ سد هاي لاستيكي بهنمير و عرب خيل شركت سهامي آب منطقه اي مازندران وگلستان- مهندسين مشاور خـزرآب مازندران- بابلسر، بهنميــر × ×
۹ بررسي علل ناپايداري و ارائه راهكارهاي پايداري سازي دانشگاه آزاد اسلامي فيروزكوه تهران – فيروزكوه × ×
۱۰ بهسازي كانال امامزاده داوود بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان تهران تهران – تهران × ×
۱۱ طراحي كارخانه چوب سنبل آباد شخص حقيقي مازندران- بابل × ×
۱۲ مجتمع آپارتمان ۴۵ واحدي گلسار ۳ و ۴ بنيادمسكن انقلاب اسلامي گيلان گيلان – رشت × ×
۱۳ طرح توسعه كتابخانه مركزي دانشگاه گيلان جهاد دانشگاهي دانشگاه گيلان گيلان – رشت × ×
۱۴ ساختمان اداري-تجاري آستان قدس گيلان بنيادمسكن استان گیلان گيلان × ×
۱۵ طراحي بلوكهاي ساختماني علي_آباد بنيادمسكن استان گیلان گيلان – رشت × ×
۱۶ بهسازي بستر و مقاومسازي مجتمع مسكوني افسون شخص حقيقي بابلسر × ×