□ ارائه و سخنرانی تحت عنوان «پی های نیمه عمیق» دکتر ابوالفضل اسلامی، اولین سمینار تخصصی پی های ویژه، انجمن ژئوتکنیک ایران، ششم اسفند ماه ۱۳۹۴، تهران pdficon

□ ارائه و سخنرانی تحت عنوان «متدهای نوین در مهندسی پی و پی سازی»، اولین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی ساختمان و توسعه شهری، مازندران، محمود آباد، آذر ماه ۱۳۹۴ pdficon

ارائه بیش از ۸۰ مقاله در کنفرانس های:

 • چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتکنيک و مکانيک خاک ايران؛ تهران ۱۳۸۹، ICGESM 4th 2010
 • کنفرانس بین المللی CPT10 2010 ;2nd International Symposium on Cone penetration Test
 • هفتمين کنفرانس بين المللي عمران ICCE 2006
 • شانزدهيمن کنفرانس بين المللي مکانيک خاک و مهندسي ژئوتکنيک؛ ICSMGE 2005
 • ششمين کنفرانس بين المللي عمران ICCE 2003
 • سومين همايش بين المللي مهندسي ژئوتکنيک و مکانيک خاک ایران؛ تهران ۱۳۸۱، ICGESM 3rd 2002
 • چهل و نهمين کنفرانس ژئوتکنيک کانادا؛ ۱۹۹۶
 • کنفرانس بين المللي International Symposium on Cone penetration Test؛ CPT 1995
 • چهارمين کنفرانس بين المللي ژئوتکنيک
 • پنجمين کنگره ملي مهندسي عمران؛ مشهد ۱۳۸۹
 • هشتمين همايش ملي رفتار سازه‌ها تحت اثر زلزله؛ دانشگاه گیلان ۱۳۸۱