عنوان پروژه : مقاوم سازی ساختمان بازنشستگی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران

کارفرما : اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران

مکان : تهران

زمان آغاز پروژه : فروردین ماه ۱۳۹۴

شرح : پروژه EPC، بررسی ژئوتکنیک، طرح مقاوم سازی و اجرا