عنوان پروژه : ارائه طرح نما و معماری داخلی ساختمان اداری کارخانه قند بیستون

کارفرما : شرکت قند بیستون

مکان : تهران، خیابان شریعتی، خیابان بهشت یک

زمان آغاز پروژه : خرداد ماه ۱۴۰۲

شرح : طراحی نمای ساختمان، طراحی داخلی، نظارت بر اجرای کار


عنوان پروژه : مقاوم سازی ساختمان بازنشستگی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران

کارفرما : اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران

مکان : تهران

زمان آغاز پروژه : فروردین ماه ۱۳۹۴

شرح : پروژه EPC، بررسی ژئوتکنیک، طرح مقاوم سازی و اجرا