گواهی نامه ISO 9001:2015

رتبه بندی :

 • پایه یک تخصص راهسازی
 • پایه یک تخصص ژئوتکنیک
 • پایه سه ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی

عضويت در :

 • جامعه مهندسين مشاور ايران
 • انجمن ژئوتکنيک ايران، IGS
 • انجمن بين المللی مكانيك خاك و  ژئوتکنيک، ISSMGE
 • انجمن مهندسين شمع آمريکا DFI
 • كميته علمي دفتر تدوين و ترويج مقررات ملي ساختمان ايران
 • کميته علمی مرکز تحقيقات ساختمان ومسکن ايران
 • کمیسیون بررسی طرحها و ابنیه، وزارت راه و شهرسازی (معاونت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای)
 • کمیته پژوهش و فن آوری های نوین اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان

ISCE-40

گواهی نامه عضویت جامعه مهندسان مشاور ایران

geo-40

گواهی نامه عضویت انجمن ژئوتکنیک ایران

56-001-sml

انتخاب دکتر ابوالفضل اسلامی به عنوان مهندس برتر ملی

56-002-sml

انتخاب دکتر ابوالفضل اسلامی به عنوان مهندس نمونه، سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران

 56-003-sml

اعطای نشان دادمان به دکتر ابوالفضل اسلامی، چهره ماندگار حوزه راه و شهرسازی