خلاصه ای از پروژه های انجام شده مطالعات راه های اصلی و فرعی
رديف عــنوان پروژه كــارفرما محل پروژه مشخصات پروژه نوع خدمات ارائه شده
فاز I فاز II فاز III نظارت عاليه
۱ كنترل مضاعف توسعه باند فرودگاه رامسر وزارت راه و شهرسازي رامسر  × ×
۲ نظارت عاليه احداث كمربندي غرب اهواز اداره كل راه و ترابري استان خوزستان كمربندي غرب اهواز  ×  × ×
۳ نظارت عاليه بهسازي قطعه دوم محور اهواز – انديمشك اداره كل راه وترابري استان خوزستان اهواز – انديمشك  ×  × ×
۴ نظارت عاليه عمليات بهسازي محور ايذه – دهدز كارون ۳ اداره كل راه و ترابري استان خوزستان ايذه – دهدز كارون ۳  ×  × ×
۵ مطالعات خدمات ژئوتكنيك پل واريانت ۱ محور ايذه- دهدز اداره كل راه و ترابري استان خوزستان  ×  ×
۶ مطالعات تونل واريانت ۵ بهسازي محور ايذه – دهدز كارون۴ اداره كل راه و ترابري استان خوزستان  ×  ×
۷ بهسازی محور ایذه – دهدز – کارون ۴ اداره كل راه و ترابري استان خوزستان ایذه – دهدز بهسازی محو ۱۸ کیلومتر × ×
۸ نظارت کارگاهی شهرداری منطقه ۱۷ تهران نظارت نواحی سه گانه منطقه ۱۷ شهرداری منطقه ۱۷ تهران تهران – قلعه مرغی × × نظارت کارگاهی
۹ مطالعات جاده پیرامونی سایت کارون سازمان منطقه آزاد اروند آبادان – خرمشهر راه اصلي × ×
۱۰ مطالعات جاده کنار گذر سایت اداری – خدماتی زون B سازمان منطقه آزاد اروند آبادان – خرمشهر راه اصلي × × × ×
۱۱ نظارت کارگاهی حوزه شهرستانهای آبادان و خرمشهر اداره كل راه و ترابري استان خوزستان آبادان – خرمشهر × × × ×
۱۲ مطالعات راه اصلی         يالرود- سرخك وزارت راه و ترابری مازندران- تهران راه اصلی بطول ۱۰ كيلومتر × × × ×
۱۳ راه سرخك به يالرود وزارت راه و ترابری مازندران- تهران راه اصلی بطول ۲۵ كيلومتر × ×
۱۴ بهسازی محور               آبادان-ماهشهر وزارت راه و ترابری خوزستان راه اصلي بطول ۹۰ کيلومتر ×
۱۵ طراحی محور بلده- يالرود وزارت راه و ترابری مازندران راه اصلي بطول ۸ کیلومتر × ×
۱۶ راه محورسربندر – آبادان وزارت راه و ترابري خوزستان- ماهشهر راه اصلی بطول ۳۰ كيلومتر × × × ×
۱۷ مطالعات چهار خطه نمودن راه آبادان- ماهشهر شركت ملي پخش فراوده هاي نفتي ايران خوزستان راه اصلي بطول ۱۰ کیلومتر × × ×
۱۸ کمربندی ماهشهر اداره کل راه و ترابری استان خوزستان ماهشهر راه اصلي بطول ۱۰ کيلومتر × × × ×
۱۹ روکش آسفالت و تعريض راه ماهشهر اهواز اداره کل راه و ترابری استان خوزستان استان خوزستان تعريض و ترميم راه اصلی موجود × × × ×
۲۰ راه محور اهواز-ماهشهر اداره كل راه و ترابري استان خوزستان خوزستان-اهواز راه اصلی بطول ۱۳ كيلومتر × × × ×
۲۱ راه محور اهواز-ماهشهر اداره كل راه و ترابري استان خوزستان سه راهی صنايع فولاد-کريت کمپ راه اصلی بطول ۳۱ كيلومتر بهسازی ژئوتکنيکی
۲۲ محورزنجان به گيلان (از طريق طارم به منجيل) وزارت راه و ترابری-معاونت ساخت و توسعه زنجان-گيلان راه اصلی بطول ۱۰۰ كيلومتر توجیه فنی و اقتصادی
۲۳ راه فرعي گلوگاه – دامغان وزارت جهاد كشا.ورزي مازندران- سمنان راه فرعي بطول ۳۸ كيلومتر × ×

 

 

خلاصه ای از پروژه های انجام شده در بخش مهندسی راه
رديف عــنوان پروژه كــارفرما محل پروژه مشخصات پروژه نوع خدمات ارائه شده
فاز I فاز II فاز III نظارت عاليه
۱ روکش آسفالت و تعريض راه ماهشهر اهواز اداره کل راه و ترابری استان خوزستان استان خوزستان تعريض و ترميم راه اصلی موجود × × × ×
۲ راه محور دليچاي – هوير اداره كل راه و ترابري استان تهران تهران – تهران راه فرعي بطول ۸ كيلومتر × ×
۳ راه محور مهرآباد- زره در اداره كل راه و ترابري استان تهران تهران – تهران راه فرعي بطول ۱۴ كيلومتر × ×
۴ راه محور فدک(قمشلو) اداره كل راه و ترابري استان تهران تهران – تهران راه فرعي بطول ۵/۵ كيلومتر × ×
۵ راه محور اميرآباد-حاجی آباد اداره كل راه و ترابري استان تهران تهران – تهران راه فرعي بطول ۵/۴ كيلومتر × ×
۶ كمربندي شهر ستان گچساران دفتر فنی استانداری كهكيلويه و بويراحمد- گچساران راه اصلي بطول ۱۵ كيلومتر × ×
۷ راه ملي وازك – بلده وزارت راه و ترابری مازندران- تهران راه فرعي بطول ۵۶ كيلومتر × ×
۸ راه دسترسي به سيلوهاي استان فارس-خوزستان سازمان غله كشور فارس- سيوند، فسا، فيروزآباد و شوشتر راه اصلي × × × ×
۹ راه دسترسي به سيلوهاي استان گلستان و همدان سازمان غله كشور نهاوند، علي آباد كتول راه اصلي × × × ×
۱۰ راه دسترسي به سيلوي استان‌‌ كرمانشاه- خراسان سازمان غله كشور كرمانشاه- سنقر كليايي و تربت جام راه اصلي × × × ×
۱۱ راه ملي بازفت وزارت راه و ترابری خوزستان- مسجد سليمان راه فرعي بطول ۲۶ كيلومتر × ×
۱۲ طراحی محور راه اميرنان- خورانک اداره کل راه و ترابری استان تهران تهران راه روستايي × ×
۱۳ طراحی راه دسترسی روستای لواسان بنياد مسکن انقلاب اسلامی تهران راه و ابنيه ×

 

۳

 

خلاصه ای از پروژه های انجام شده مطالعات تقاطع ها
رديف عــنوان پروژه كــارفرما محل پروژه مشخصات پروژه نوع خدمات ارائه شده
فاز I فاز II فاز III نظارت عاليه
۱ زیرگذر و روگذر ستاری – آبشناسان شهرداری منطقه ۵ تهران تقاطع غیر همسطح مدیریت طرح
۲ طراحی تقاطع اما­زاده عبدالله با محور هراز اداره کل راه و ترابری استان مازندران مازندران- آمل تقاطع غیر همسطح × ×
۳ طراحی تقاطع هراز –کمربندی آمل اداره کل راه و ترابری استان مازندران مازندران- آمل تقاطع غیر همسطح × ×
۴ طراحی تقاطع کمربندی قائمشهر –اسکندرکلا اداره کل راه و ترابری استان مازندران مازندران- قائمشهر تقاطع غیر همسطح × ×
۵ طراحی تقاطع کمربندی شرقی قائمشهر –کوچکسرا اداره کل راه و ترابری استان مازندران مازندران- قائمشهر تقاطع غیر همسطح × ×
۶ طراحی تقاطع غيرهمسطح ذغال­چال اداره کل راه و ترابری استان مازندران مازندران- ساری تقاطع غیر همسطح × ×
۷ ايمن سازی تقاطع تازه آباد- رضوانشهر اداره کل   راه و ترابری –استان گيلان گيلان- رضوانشهر تقاطع همسطح × ×
۸ ايمن سازی تقاطعهای رامهرمز و هفتگل اداره کل راه و ترابری استان خوزستان خوزستان- مسجد سليمان تقاطع همسطح × × × ×