خانه
◊ درباره ما تاریخچه شرکت
ساختار سازمانی
هیئت مدیره
◊ همکاران افراد کلیدی
پرسنل فنی
گواهی نامه ها و عضویت
◊ خدمات ◊  ژئوتکنیک و مقاومت مصالح
راه و پل
سازه، ساختمان و مقاوم سازی
◊ پروژه ها ◊  ژئوتکنیک و مقاومت مصالح

(انجام یافته و در دست اجرا)

◊ راه ها (انجام یافته و در دست اجرا)
◊ پل ها (انجام یافته و در دست اجرا)
◊ سازه، ساختمان و مقاوم سازی (انجام یافته و در دست اجرا)
پروژه های شاخص
مطالعات ژئوتکنیک مجتمع های مسکونی-تجاری-اداری صیاد شیرازی
مطالعات ژئوتکنیک برج های دوقلوی تجاری-اداری فرحزادی
احداث باند دوم هندیجان – ماهشهر
طراحی ۵ دستگاه تقاطع، شهر اراک EPC
پل چهارم بابلسر
تقاطع غیر همسطح ستاری – آبشناسان
نیروگاه زباله سوز شهر ساری
بهسازی تحکیم بستر فونداسیون هتل نرگس مازندران
◊ انتشارات و آموزش کتب: تالیف و ترجمه
مقالات و مجلات
کنفرانس ها
نرم افزار
دوره های آموزشی
نقشه سایت
◊ دعوت به همکاری
تماس با ما