خلاصه مشخصات پرسنل فنی

رديف

نام و نام خانوادگي

مدرك تحصيلي

گرايش

سابقه كار

محل اخذ مدرك

۱ نادر شعباني فوق ليسانس مدیریت ساخت ۲۷ سال دانشگاه امیر کبیر
۲ ابوالفضل اسلامي دكتراي مهندسي ژئوتكنيك ۲۸ سال كانادا- اتاوا
۳ رقيه طهماسبي زاده لیسانس مهندسی عمران ۳۲ سال دانشگاه مازندران
۴ خسرو حيدري ليسانس مهندسي زمين شناسي ۳۳ سال دانشگاه تهران
۵ رامین رحمانی فوق لیسانس سـازه ۱۱ سال دانشگاه تهران
۶ علي اكبر نامدار ليسانس مهندسي معدن ۱۳ سال دانشگاه شاهرود
۷ علی اصغر اسلامی ليسانس عمـران ۳۱ سال دانشگاه زنجان
۸ بحيرا توكلـي ليسانس مهندسي عمـران ۱۶ سال دانشگاه مازندران
۹ مهران کريم­پور دکترای مهندسی ژئوتکنیک ۹ سال دانشگاه علم و صنعت
۱۰ مهدی غلامی آهنگران فوق ليسانس ژئوتکنیک ۱۶ سال دانشگاه گيلان
۱۱ مسعود ابوالقاسمی لیسانس عمران ۱۰ سال دانشگاه مازندران
۱۲ حسن کاشانی فوق ديپلم مكانيك خاك ۳۱ سال دانشگاه مازندران
۱۳ سعيد جوادی فوق ليسانس راه ۷ سال دانشگاه علم و صنعت
۱۴ سعيد پرنيان ليسانس نقشه برداری ۱۴ سال دانشگاه خواجه نصير طوسی
۱۵ عليرضا داوودی ليسانس عمران ۱۳ سال دانشگاه زنجان
۱۶ عظيم بوستاني ليسانس عمران ۱۶ سال دانشگاه آزاد بوشهر
۱۷ عطاءالله جعفری دکترای مهندسی ژئوتکنیک ۸ سال دانشگاه آزاد اصفهان
۱۸ احسان احسانی فوق لیسانس معماری ۴ سال دانشگاه آزاد تهران مرکزی
۱۹ سامیه رضازاده فوق لیسانس مهندسی ژئوتکنیک ۷ سال دانشگاه گیلان
۲۰ وحید بهنیا فرد لیسانس زمین شناسی ۱۸ سال دانشگاه پیام نور
۲۱ سعیده رجبی لیسانس عمران ۱۶ سال دانشگاه زنجان
۲۲ حسین ملا عباسی فوق لیسانس ژئوتکنیک ۸ سال دانشگاه گیلان
۲۳ سامان سلامی فوق لیسانس ژئوتکنیک ۱ سال دانشگاه امیرکبیر
۲۴ پگاه میرابوطالبی لیسانس معماری ۵ سال دانشگاه گیلان
۲۵ منصور مهرپرور لیسانس عمران ۱۵ سال دانشگاه کرمان
۲۶ بهروز منتظمی لیسانس معماری ۴۰ سال دانشگاه علم و صنعت
۲۷ محمد اسلامی فوق لیسانس عمران ۵ سال دانشگاه شریف
۲۸ شادکام وفایی لیسانس عمران ۲۵ سال دانشگاه اوربینو ایتالیا
۲۹ مسعود حمزه ای لیسانس عمران ۲۵ سال دانشگاه گیلان