خلاصه مشخصات پرسنل فنی

رديف

نام و نام خانوادگي

مدرك تحصيلي

گرايش

سابقه كار

محل اخذ مدرك

۱ نادر شعباني فوق ليسانس سازه ۳۸سال صنعتی شریف
۲ ابوالفضل اسلامي دكترا ژئوتكنيك ۳۸ سال كانادا- اتاوا
۳ رقيه طهماسبي زاده لیسانس عمران ۴۰ سال دانشگاه مازندران
۴ خسرو حيدري ليسانس زمين شناسي ۴۰ سال دانشگاه تهران
۵ علي اكبر نامدار ليسانس معدن ۳۲ سال دانشگاه شاهرود
۶ علی اصغر اسلامی ليسانس عمـران ۳۵ سال دانشگاه زنجان
۷ بحيرا توكلـي ليسانس عمـران ۲۰ سال دانشگاه مازندران
۸ مهدی غلامی آهنگران فوق ليسانس خاک و پی ۲۰ سال دانشگاه گيلان
۹ مسعود ابوالقاسمی لیسانس عمران ۱۶ سال دانشگاه مازندران
۱۰ سعيد پرنيان ليسانس نقشه برداری ۱۸ سال دانشگاه خواجه نصير طوسی
۱۱ فرشاد جعفرزاده فوق ليسانس ژئوتکنیک ۱۷ سال دانشگاه امیرکبیر
۱۲ ابراهیم شجاعی دکترا ژئوتکنیک ۱۵ سال دانشگاه امیرکبیر
۱۳ فرزانه عندلیبی فوق لیسانس معماری ۱۳ سال دانشگاه شهید بهشتی
۱۴ ماندرو اسلامی دکترا ژئوتکنیک ۱۴ سال دانشگاه UCLA
۱۵ عطا اله جعفری دکترا ژئوتکنیک ۱۶ سال دانشگاه اصفهان
۱۶ علی تجریشی لیسانس عمران ۱۴ سال دانشگاه آزاد
۱۷ امیرحسین ابراهیمی پور دانشجوی دکترا ژئوتکنیک ۶ سال دانشگاه امیرکبیر
۱۸ دنیا افشار فوق لیسانس عمران ۳ سال دانشگاه امیرکبیر