خـدمـات قـابـل ارائـه در بخش ژئوتكنيك و مقاومت مصالح

۱)    انجام مطالعات ژئو تكنيك و تهيه و ارائه گزارشات ژئوتكنيك خاك
۲)    آزمايش كفايت سيستم فونداسيونهاي  موجود سازه ها
۳)    انجام تستهاي مربوط به آزمايشگاه مكانيك خاك (آزمايشات اندكس، برش، سختي و …)
۴)    انجام آزمايشات كنترل كيفي غيرمخرب (با روشهاي اولتراسونيك، رنگهاي نافذ و …. )
۵)    انجام آزمايشات مختلف مقاومت مصالح رايج عمران اعم از فولاد ، بتن و شن و ماسه و …
۶)    استقرار آزمايشگاههاي محلي كنترل كيفيت مصالح ( بتن،‌ خاك، آسفالت)
۷)    طراحي سیستم بهسازي و تثبيت سايتها جهت ساخت و سازهاي مهم
۸)    بررسي خرابي هاي ژئوتكنيكي و ارائه راهكارهاي مقابله و ترميم
۹)    ارزيابي و تعيين  منابع قرضه
۱۰)   تفسير آزمايشات ژئو تكنيكي و مقاومت مصالح انجام شده
۱۱)    برگزاري كلاسهاي كوتاه مدت (مهندسي ژئوتکنیک، بهسازی، پی های عمیق، سازه هاي خاكي و …..)
۱۲)    مشاوره در امور بهینه سازی فونداسیونهای رایج و غیر متعارف  پروژه های عمرانی
۱۳)    طراحی گودبرداری های مهار شده و مهار نشده
۱۴)    طراحی سیستم های حائل و ضامن صلب و انعطاف پذیر