خـدمـات قـابـل ارائــه در بخـش ســـــازه، معماری و مقاوم سازي

۱)    طراحي و محاسبات انواع سازه¬ها با كاربريهاي گوناگون
۲)    طراحي سازه هاي خاص مانند پل، سيلو، منابع ومخازن وسازه هاي زير زميني
۳)    كنترل ظرفيت و عملكرد سازه هاي موجود
۴)    طراحي سازه اي فونداسيونهاي مخصوص سطحي و عميق
۵)    ارزيابي ايستايي و پايداري سازه هاي مذكور و ارائه متدهاي ترميم
۶)    نظارت براجراي سازه هاي معمول در حال اجرا
۷)    آموزش نرم افزارهاي متداول  آناليز و طراحي سازه
۸)    مطالعات مرمت و مقاوم¬سازي سازه ها
۹)    طراحی، ترمیم و نظارت برسیستمهای زیرسازه پروژه های عمرانی
۱۰)    كلاسهاي آموزشي كوتاه مدت در خصوص طراحي و محاسبات سازه هاي بتني و فولادي