عنوان پروژه : پل چهارم بابلسر

کارفرما : شهرداری بابلسر

مکان : شهر بابلسر

زمان آغاز پروژه : مهر ماه ۱۳۹۰

شرح : پل به طول ۵۰۰ متر، بخش بتنی و بخش فلزی

اطلاعات بیشتر …