موقعیت پروژه
محل پروژه در ۳۰ کیلومتری شمال شهر ساری واقع در ساحل دریای خزر به مساحت حدود ۱۱٫۶ هکتار می باشد.

HN-01

کارفرما : گروه عمران و مسکن سازه پایدار قرن
مشاور : مهندسین مشاور شالوده های مقاوم عمران (شمع)
پیمانکار : شرکت آذرسیماب

وضعیت : خاتمه یافته

HN-02نمایی از هتل ۵ ستاره نرگس مازندران

شرح عملیات :

هتل نرگس در یازده طبقه با چشم انداز دریا از یک هسته مرکزی و دو بازو تشکیل شده است. هتل اسکلت بتنی می باشد که در مجموع ۲۸۲۰۵ متر مربع زیربنا را در بر دارد. سطح اشغال ساختمان حدود ۳۷۱۰ مترمربع است. جهت بهسازی بستر از ۶۰۴ میکروپایل ۱۴ متری به قطر ۷۵ و ۳۱۲ میکروپایل ۱۱۵ میلیمتری به طول ۱۶ متر در مدت ۱۳ ماه استفاده شده است.

HN-03

کنترل کوبش میکروپایل های ۷۵ ملیمتری

HN-04

کنترل تزریق میکروپایل‌های ۷۵میلیمتری

HN-05کنترل حفاری میکروپایل‌های ۱۱۵میلیمتری