کارفرما : شهرداری بابلسر
مکان : شهر بابلسر
طرح و نظارت : مهندسین مشاور شالوده های مقاوم عمران (شمع)
زمان آغاز پروژه : مهر ماه ۱۳۹۰
وضعیت : اتمام یافته

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

مشخصات فنی :
طول پل : ۵۰۰ متر
عرض پل : ۲۵٫۴۰ متر
طول دهانه اصلی : ۱۲۵ متر

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA