معضلات جمع آوري دفن زباله كه پی آمدهایی از جمله آلودگي زيست محيطي، تنشهاي سياسي، اجتماعي و اعمال هزينه هاي گزافي براي شهرداري ها دارد. نگاه مديران كشوري و استاني ازجمله شهرداری ساری به جاي تبديل زباله به كمپوست، به سمت تبدیل زباله به انرژي (برق) معطوف گردیده و در همین راستا قرارداد احداث یک نیروگاه زباله سوز با ظرفیت روزانه ۴۵۰ تن در شهر ساری منعقد شده است.  از مهمترین مزایای زباله سوز می توان به مساحت کم مورد نیاز، عدم وابستگی به شرایط جوی و اقلیمی، سرعت و سهولت دفع پسماند، خاکستر پاک قابل استفاده، کاهش سریع حجم پسماند، دفع پسماندهای خطرناک، کاهش هزینه های نگهداری و دفع پسماند، کاهش میزان آلاینده های هوا، کاهش خطر آلوده گی آبهای سطحی اشاره نمود.

موقعیت پروژه
پروژه مذکور در استان مازندران، شهرستان ساری کیلومتر ۱۰ جاده خزرآباد، جنوب شهرک صنعتی شماره ۱، در زمینی به مساحت حدود ۴۲۰۰۰ متر مربع احداث شده است.

 sz-01

کارفرما : شهرداری ساری
مدیرطرح : مهندسین مشاور یکم
مشاور : مهندسین مشاور شالوده های مقاوم عمران (شمع)
پیمانکار : شرکت ساختمانی ساری سازه

زمان شروع : فروردین ماه ۱۳۹۳

زمان خاتمه : دی ماه ۱۳۹۳

 

شرح عملیات :

طراحی بهسازی بستر فونداسیون و نیز سیستم زیر سازه پروژه نیروگاه زباله سوز با استفاده از دو سیستم شمع های درجا و کوبشی و با رویکرد بهسازی نیمه عمیق همراه با سیستم عمیق در مدت ۹ ماه اجرا گردید.

sz-02

 

sz-03