موقعیت پروژه :

پروژه مورد نظر در استان مازندران، بابلسر، خیابان طالقانی، خیابان موج واقع شده است. پروژه شامل احداث برج های ۴۰ طبقه با سیستم قاب خمشی با شکل پذیری ویژه در دو جهت می باشد. مساحت کل زمین حدود ۲۵۰۰ مترمربع، مساحت گلبرگ بزرگ حدود ۷۰۰ مترمربع و مساحت گلبرگ کوچک حدود ۵۰۰ مترمربع می باشد.

 

کارفرما : شرکت ارزش آفرینان هوشمند

مکان : مازندران . بابلسر

طراحی : مهندسین مشاور شالوده های مقاوم عمران (شمع)

موضوع : مطالعه، کنترل و طراحی سیستم فونداسیون پروژه برج های سفید بابلسر

 

مطالعات و تحلیل ها جهت بررسی شرایط لرزه ای و همچنین اثرات دینامیکی وقوع ناپایداری های زیرسطحی در اعماق مختلف از سطح زمین و بررسی نیروهای اضافی ویژه ناشی از شرایط خاص لایه های بستر با استفاده از روابط تحلیلی و نرم افزارهای ALLPILE، ABAQUS، PLAXIS 3D FOUNDATION و COM624 در حال انجام می باشد.