موقعیت :

پروژه مذکور در استان مازندران بندر امیرآباد بهشهر واقع می باشد. پایانه نفتی در مجتمع بندری سازمان بنادر و کشتیرانی بندر امیرآباد واقع خواهد شد. این پایانه به منظور ذخیره سازی و ارسال فرآورده های نفتی در نظر گرفته شده است.مساحت زمین حدود ۲۹۷۷۳ مترمربع و ظرفیت ذخیره سازی در این پایانه ۲۴۰۰۰ تن فرآورده های نفتی می باشد.

مخازن جهت ذخیره روغن سوختی، بنزین و گازوئیل و نیز سامانه تخلیه و بارگیری برای تانکرهای جاده ای و کشتی از طریق واگن های ریلی در نظر گرفته شده است.

کارفرما : شرکت بازرگانی آراد عمران کاسپین
مکان : مازندران . بهشهر. بندر امیرآباد
زمان آغاز پروژه : خرداد ماه ۱۳۹۳
وضعیت : به اتمام رسیده

شرح عملیات :

مطالعات ژئوتکنیک و طرح بهینه بهسازی بستر، نظارت و اجرای مخازن نفتی